სიახლე - ImmuniWeb სგან


კომპანია ImmuniWeb-მა კიბერ უსაფრთხოებისა სერვისების უკეთ გასაცნობად მომხმარებლისთვის უფასო ტესტისრების სერია ჩაუშვა შემდეგი მიმართულებებით: *Cloud Security Test *Mobile App Security Test *DarkWeb Exposure Test *Website Security Test *SSL Security Test უსაფრთხოების უწყვეტი მონიტორინგი თანამედროვე კიბერუსაფრთხოებისა და მდგრადობის აუცილებელი ელემენტია! შეამოწმეთ თქვენი ვებ უსაფრთხოება, კონფიდენციალურობა და სტანდარტებთან შესაბამისობა აღნიშნული ბმულით https://www.immuniweb.com/free/